ผังรายการสถานีวิทยุ

TIMEWEEKDAY MON-FRIWEEKEND SAT-SUN
05.00-07.00รายการเครือข่ายวิทยุกองทัพบกรายการเครือข่ายวิทยุกองทัพบก
07.00-07.30รายการเครือข่ายวิทยุกองทัพบกรายการเครือข่ายวิทยุกองทัพบก
07.30-08.00ถ่ายทอดข่าวสารระดับชาติ จากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถ่ายทอดข่าวสารระดับชาติ จากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
08.00-09.00Buddy Radioมาลัยน้ำใจ ลูกทุ่งไทยทั่วทิศ
09.00-10.00INDY ลูกทุ่งมาลัยน้ำใจ ลูกทุ่งไทยทั่วทิศ
10.00-12.00INDY FMมาลัยน้ำใจ ลูกทุ่งไทยทั่วทิศ
12.30-13.00รายงานสถานการณ์โควิด-19 ประจำวันโดยศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19รายงานสถานการณ์โควิด-19 ประจำวันโดยศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19
12.00-13.00ดนตรีสีสันดนตรีสีสัน
13.00-14.00ดนตรีสีสันดนตรีสีสัน
14.00-15.00ดนตรีสีสันดนตรีสีสัน
15.00-16.00ดนตรีสีสันดนตรีสีสัน
16.00-17.00รายการเครือข่ายวิทยุกองทัพบกBuddy Radio
17.00-18.00ดนตรีสีสันดนตรีสีสัน
18.00-19.00ทันข่าว 92.5 สวท.กรุงเทพฯทันข่าว 92.5 สวท.กรุงเทพฯ
19.00-19.30หนึ่งใจเดียวกัน (กองทัพภาคที่ 4)หนึ่งใจเดียวกัน (กองทัพภาคที่ 4)
19.30-20.00เคาะข่าวค่ำ (เครือข่ายวิทยุ ทบ)เคาะข่าวค่ำ (เครือช่ายวิทยุ ทบ)
20.00-20.30ถ่ายทอดข่าวสารระดับชาติ จากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
20.30-22.00รอยยิ้มเกษตรรอยยิ้มเกษตร
22.00-23.00รายการสนทนาธรรมรายการสนทนาธรรม
23.00-00.00รายการสนทนาธรรมรายการสนทนาธรรม
00.00-00.30รายการเครือข่ายวิทยุกองทัพบกรายการเครือข่ายวิทยุกองทัพบก
….. กรุณารอสัญญาณสักครู่ …..
ติดต่อซื้อเวลาโฆษณา ซื้อสปอตวิทยุ สถานีวิทยุ ทภ.4 หาดใหญ่ FM 107.75 MHz จังหวัดสงขลา โทร.062-6297789 , 074-890690 , 074-894394