วิทยุกองทัพบก
สาระ ข่าวสาร บันเทิง เพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
เครือข่ายสถานีวิทยุกองทัพภาคที่ 4

FM 92.25 จ.สุราษฎร์ธานี

– FM 107.5 จ.ชุมพร

FM 103 จ.ตรัง

FM 107.75 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

Control Studio in SenaNarong Camp
ONAIR Studio

– FM 89.25 จ.พัทลุง

FM 93.5 จ.ปัตตานี

AM 686 จ.นครศรีธรรมราช

AM 686 kHz

FM 104.5 จ.ยะลา
FM 102.75 จ.ปัตตานี

ติดต่อโฆษณาวิทยุ
062-6297789 , 074-894394 , 074-890690