ฝ่ายขายโฆษณาวิทยุ
โทร. 0626297789 , 0887925614 , 074894394
LINE ID : mypassion